U3waccjineu1genahwed

Interoute utsedd till ledare i Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 13:50 CEST

Interoute, ägare och förvaltare av ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, meddelar idag att företaget för tredje året i rad blivit utsedd som ledare i Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe. Denna Gartner Magic Quadrant är en årlig analys av hybrida molntjänstleverantörer och kvalitén på deras tjänsteutbud.

Media no image

Interoutes plattform för molntjänster är snabbare när det gäller throughput, latency och överföringshastighet än AWS, Azure och Rackspace

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 10:12 CEST

En oberoende rapport har jämfört nätverkshastighet för WAN i Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milan, Paris, New York och Silicon Valleys Santa Clara.

Stockholm, 12 april 2016. Interoute, ägare och förvaltare av ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, meddelar i dag att deras molnplattform Interoute Virtual Data Centre (VDC) har fått bäst resultat i ett test för WAN-prestanda (Wide Area Network) i Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milano, Paris, New York och Santa Clara i Silicon Valley. I testet har Interoutes plattform jämförts med Amazon Web Services, Microsoft Azure and Rackspace.

Nätverksprestanda är en avgörande faktor för användarupplevelsen av molnbaserade program. Lägre latency och högre throughput ger användarna en bättre upplevelse och kan sänka företagens IT-driftskostnader. Interoute VDC är en hyperkonvergerad digital plattform med funktioner för molntjänster inbyggda direkt i Interoutes nätverk. Prestandan är optimerad och latency minimerad tack vare att data skickas över det egna globala nätverket.

Hela rapporten, inklusive dess metodik, hittar du här.

  • Interoute hade den högsta prestandan i alla sex europeiska ändpunkter (London, Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Milano och Paris), vilket är avgörande för kunder med höga krav på nätverket och som vill ha sina servrar kvar i Europa.
  • Interoute hade den högsta prestandan för båda de amerikanska ändpunkterna (New York och Santa Clara).

Jesper Aagaard, Regional Managing Director för Interoute i Norden säger:

– Framgångsrika företag utvecklar strategier för att digitalt omvandla sin verksamhet och ser molnet som nyckeln till denna utveckling. Plattformens prestanda är avgörande för att säkerställa att effektiv, affärskritisk IT-verksamhet kan samexistera med de processer för migration och konsolidering som denna omvandling kräver. Som den här oberoende rapporten visar är Interoutes globala nätverksmoln en snabb digital plattform som kan stödja företags behov av en molninfrastruktur med hög prestanda, lokalt och globalt.

Danny Gee, senior analytiker på Cloud Spectator lägger till:

– Användarna förväntar sig att kunna överföra stora mängder data mellan deras molninfrastruktur och olika platser utanför nätverket. Det är viktigt att de känner till den verkliga prestandan, och därmed kapaciteten, hos deras molnleverantör. Företag med användare i närhet till de städer som vi har testat i denna rapport bör överväga Interoutes breda täckning av datacenter samt starka nätverksprestanda när de väljer molntjänsteleverantörer.

Som en del av sina oberoende forskningstester satte Cloud Spectator upp ändpunkter i åtta städer. För att få ett realistisk mått på hur en typisk företagsanvändare skulle uppleva olika molntjänster, jämförde de nätverksprestandan mellan virtuella servrar som kördes i molnleverantörens datacenter och virtuella ändpunktsservrar i datacentret hos en oberoende leverantör i den aktuella staden. De aspekter av prestanda som testades var throughput, latency och överföringshastighet. Rapporten visade att i alla jämförelser uppnådde Interoutes tjänst bättre prestanda jämfört med andra leverantörer. Datan som analyserades i rapporten samlades mellan 2016-01-14 och 2016-01-23.

- SLUT -

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Om Interoute Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Om Cloud SpectatorCloud Spectator är en molnanalysbyrå med fokus på prestanda i moln-IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Företaget övervakar aktivt flera av de största IaaS-leverantörerna i världen, och jämför VM-prestanda (exempelvis CPU, RAM, disk, interna nätverk, och arbetsbelastning) och prissättning för att få transparens i molnmarknaden. Företaget hjälper molnleverantörer att förstå sin ställning på marknaden och hjälper företagen att fatta välgrundade beslut vid val av molnleverantör och att sänka den totala ägandekostnaden. Företaget grundades i början av 2011 och ligger i Boston, MA. contact@cloudspectator.com.

Presskontakt:

Amir Zaino
+46 (0)76 175 55 34
amir.zaino@friendsagenda.se

Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som majoriteten av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Interoute har fått bäst resultat i ett test för WAN-prestanda (Wide Area Network) i Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milano, Paris, New York och Santa Clara i Silicon Valley. I testet har Interoutes plattform jämförts med Amazon Web Services, Microsoft Azure and Rackspace.

Läs vidare »
Wgzv9pj1mgemftnrczsx

Cloetta förbättrar sitt globala IT-nätverk med Interoutes digitala infrastrukturplattform

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 13:27 CEST

Interoute Cloud Connect accelererar och optimerar accessen till molnapplikationer, vilket hjälper Cloetta i övergången till Microsoft Office 365.

Clfvloufesphbpt51t3s

Brüel & Kjær förstärker sin globala kundsupport och mer än halverar kostnaderna med hjälp av UC från Interoute

Nyheter   •   Jan 26, 2016 09:04 CET

Brüel & Kjær, världsledande inom ljud- och vibrationsmätning och drift, har implementerat ett nytt kontaktcenter och molnbaserad Skype for Business med en global SIP-trunklösning. Bakom leveransen står Interoute, ägare och förvaltare av en global molntjänstplattform och ett av Europas största nätverk.

Xakwyn3pvojisx6rna6s

Interoute lanserar kontaktcenter för molnbaserad Skype for Business

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 08:09 CET

London, 8 december 2015 – Interoute meddelar i dag att de lanserar ett molnbaserat kontaktcenter som extrafunktion för Microsoft Skype for Business och Lync. Det molnbaserade kontaktcentret förbättrar organisationers samtals- eller kontaktcenterlösningar genom att utnyttja funktionerna i Microsofts populära företagslösningar för collaboration i Interoutes globala molntjänstplattform.

Yj2xyclzzhr7fq9nvcan

Interoute vinner Global Carrier Awards för sjunde gången

Nyheter   •   Nov 09, 2015 08:29 CET

Den 3 november tog Interoute emot priset för Best pan-European Wholesale Carrier vid 2015 Capacity Global Carrier Awards i Paris. Juryn imponerades över företagets omfattande räckvidd i Europa och sin styrka inom molntjänster.

Xakwyn3pvojisx6rna6s

Godkännande från CMA (UK Competition and Markets Authority) markerar slutförandet av Interoutes förvärv av Easynet

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2015 11:33 CET

London, 4 november, 2015 – Interoute, som äger och driftar ett av Europas största nätverk och en global molnplattform, meddelar i dag slutförandet av det 402 miljoner pund stora förvärvet av Easynet, en europeisk leverantör av managed services. Processen avslutades efter att det brittiska konkurrensverket CMA officiellt godkände att förvärvet fullbordas den 3 november 2015.

Vxduv6obnx71cvzfdlps
Mwf1flqcl65tbzqpllir

Saxo Bank erbjuder realtidsdata till kunder världen över med hjälp av Interoute

Nyheter   •   Sep 15, 2015 11:02 CEST

Saxo Bank, en specialist på onlinehandel och investeringar, använder sedan 2009 Interoutes nätverk för att ansluta sin handelsplattform till kunder, aktiemäklare och den globala finansmarknaden.

Xakwyn3pvojisx6rna6s

Interoute ingår avtal om att förvärva Easynet

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2015 10:09 CEST

Interoute meddelar i dag att företaget ingått avtal om att förvärva Easynet, en europeisk leverantör av managed services. Easynet värderas till £402 miljoner. På en proforma basis, betyder det att Interoute efter förvärvet skulle visa på en vinst på över €700 miljoner under de senaste 12 månaderna, räknat fram till och med den 30:e juni 2015.

Hfwzoqublj0umaqzkydt

Raka vägen till nöjdare medarbetare

Blogginlägg   •   Sep 04, 2015 13:17 CEST

Den flitiga läsaren av Telekom idag kunde igår läsa en artikel med rubriken ”Distansarbete allt mer självklart - och ger nöjda användare”. En artikel baserad på en ny undersökning genomförd av SIFO.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Nordic Marketing Manager
  • jenny.gunell@interoute.com
  • +46 767 70 05 77

Jesper Aagaard, Managing Director at Interoute Nordics. Jesper Aagaard is... Visa mer

Om Interoute

Om Interoute

Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som majoriteten av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Adress

  • Interoute
  • Hudiksvallsgatan 8
  • 113 30 Stockholm
  • Sweden