Följ Interoute is now GTT

Frigör innovationskraften hos medarbetarna

Blogginlägg   •   Maj 16, 2018 11:09 CEST

En tydlig trend som vi har sett det senaste året är att ansvaret för Unified Communications- och telefonilösningar allt oftare flyttas till den centrala IT-avdelningen. Samma utveckling har redan skett inom flera andra områden i takt med att digitaliseringen har skapat nya möjligheter för central managering.

När IT-avdelningen tar över ansvaret för Unified Communications (UC) sker en naturlig förflyttning mot standardisering och centralisering av gemensamma plattformar. Fördelarna med detta är många, både vad gäller kostnadsbesparing, managering och produktivitet men även ökade samarbetsmöjligheter i hela organisationen. På den moderna arbetsplatsen, där medarbetarna allt oftare jobbar på olika håll, blir samarbete allt viktigare och effektiva samarbetsverktyg blir därför avgörande för organisationens förmåga att arbeta agilt. Samtidigt betyder denna förflyttning mot standardiserade lösningar oundvikliga kompromisser vad gäller lokala önskemål, vilket ställer krav på IT-avdelningen att sälja in värdet av den standardiserade lösningen till medarbetarna. Men, då fördelarna för organisationen överväger värdet av möjligheter av lokala anpassningar, är det kritiskt att potentiella motstånd övervinns tidigt i processen. Utöver dessa aspekter kring införande finns det ytterligare några punkter som är viktiga att tänka på för en lyckad implementering av en centraliserad UC-lösning:

Välj rätt teknik
I dag är det leverantörer såsom Microsoft och Cisco som driver på trenden med molnbaserade tjänster inom UC. Samtidigt är UC ett område som utvecklas otroligt snabbt och vi kommer troligtvis att få se flera intressanta, nya aktörer och lösningar inom kort. Välj därför inte per automatik de mest utbredda lösningarna, utan håll koll på utvecklingen regelbundet.

Välj rätt leverantör
Välj en oberoende leverantör, som har möjlighet att stötta verksamheten både nu och framöver. Leverantören bör dessutom erbjuda lösningar för hybridmoln, ett pålitligt globalt nätverk, samt kunna visa goda resultat vid tidigare implementeringar av UC-lösningar.

Skynda långsamt – testa, testa och återigen, testa
Oavsett vem man pratar med får man i princip alltid samma svar vad gäller implementering av UC-lösningar: planera noggrant i förväg och ha goda marginaler. Gör en projektplan med ett realistiskt tidsspann och lägg in extra tid för att testning av varje fas.

Få med medarbetarna
Glöm inte heller att det är medarbetarna som behöver förstå syfte och fördelar med den nya lösningen. Nyckeln till en lyckad förankring ligger i att involvera medarbetarna tidigt och att utse ambassadörer som kan driva genomförandet lokalt. Dessutom behöver verksamhetsledningen tydligt stå bakom införandet av den nya lösningen. Om inte ledningen använder de nya tjänsterna, hur kan vi förvänta oss att medarbetarna gör det?

För att hänga med i utvecklingen – eller rent av överleva i den ökade konkurrensen både om personal och på marknaden – behöver organisationer vara snabbrörliga och hålla hög innovationstakt. Så våga släpp sargen och överge gamla traditionella lösningar till förmån för dynamiska lösningar som kan frigöra innovationskraften i din organisation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy