Följ Interoute is now GTT

Brüel & Kjær förstärker sin globala kundsupport och mer än halverar kostnaderna med hjälp av UC från Interoute

Nyhet   •   Jan 26, 2016 09:04 CET

Danska Brüel & Kjær, världsledande inom ljud- och vibrationsmätning och drift, har implementerat ett nytt kontaktcenter och molnbaserad Skype for Business med en global SIP-trunklösning. Bakom leveransen står Interoute, ägare och förvaltare av en global molntjänstplattform och ett av Europas största nätverk.

Den nya kommunikationsplattformen var igång inom bara fyra månader efter att kontraktet skrevs på. Brüel & Kjær har lyckats omvandla sin kundsupport världen över genom att använda de nya samarbetande, flexibla och kostnadseffektiva funktionerna.

Brüel & Kjær är världens största tillverkare och leverantör av ljud- och vibrationsmätande utrustning, system och lösningar. Företaget verkar genom ett internationellt nätverk av samarbetspartners och försäljningskontor, där de lokala arbetsgrupperna stöds av en global grupp av specialiserade ingenjörer. Affärsmodellen kräver en integrerad kommunikationslösning som inte enbart underlättar samarbete genom internationella röst-, video- och skärmdelningar, utan som även stödjer företagets kundsupport och callcenter.

– Vi är en global organisation och vårt sätt att arbeta med våra kunder förändras kontinuerligt. För oss är det viktigt att arbeta nära våra kunder och därmed kunna erbjuda den bästa servicen. Interoute är nu en strategisk partner för oss eftersom det var den enda leverantören med kapacitet att sammanföra vår telefoni, kontaktcenter och Skype for Business-lösningar på en global nivå, samtidigt som de halverade våra kostnader. Interoute har dessutom ett enormt nätverk med global närvaro och kunde hjälpa oss att portera alla våra nummer oavsett vart vi behöver dem, säger Jonas Toft Olesen, global IT-chef på Bruel & Kjær.

– Med innovativa och globala kunder, som Airbus och Ferrari, är snabb och högkvalitativ kommunikation central för Brüel & Kjærs framgång. Interoutes globala infrastruktur erbjuder en flexibilitet och skalbarhet för Brüel & Kjær, vilket tillåter företaget att omvandla sin kundsupport och snabbt få ut nya lösningar och tjänster på marknaden, säger Mark Lewis, VP Communications & Connectivity på Interoute.

Interoutes Skype for Business integrerat med kontaktcenter och telefoni:

  • För Brüel & Kjærs kunder, kundsupport och interna experter närmare varandra, oavsett geografiskt läge och tidszon.
  • Integrerar användbara samarbetsfunktioner i kontaktcentret som exempelvis Närvaro, som gör det enklare att se vem som är tillgänglig, och Skärmdelning, som möjliggör mer interaktiva och produktiva samtal.
  • Inkluderar Interoutes One voice DDIs, vilken gör det möjligt att genomföra lokala samtal på global nivå, med en överskådlig översikt av kostnader och fakturering i hela organisationen.

Brüel & Kjærs lösning använder Interoute Virtual Data Centre cloudzoner i Hong Kong, New York och Amsterdam, alla idealiskt belägna för att hosta Skype for Business och kontaktcenter nära användarna, vilket minskar fördröjning och ger en bättre samtalskvalitet.

Om Brüel & Kjær

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S supplies integrated solutions for the measurement and analysis of sound and vibration. As a world-leader in sound and vibration measurement and analysis, we use our core competences to help industry and governments solve their sound and vibration challenges so they can concentrate on their primary task: efficiency in commerce and administration. Our Mission is to help our customers measure and manage the quality of sound and vibration in their products and in the environment. Our Vision is to be the first choice and long-term business partner, delivering innovative technical solutions which create sustainable value for our customers. We will be a profitable business and a great place to work. www.bksv.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Interoute PR-kontakt:

Amir Zaino

+46-70597 58 02

amir-zaino@friendsagenda.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy