Följ GTT

Brenderup Group gör storflytt till molnet med Interoute

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2018 10:00 CEST

Brenderup Group gör storflytt till molnet med Interoute

Stockholm – 25 april 2018 Interoute, en global moln- och nätverksleverantör, har valts av Brenderup Group, en ledande tillverkare av släpvagnar och båttrailers, som hostingleverantör av företagets servermiljö. I migreringen flyttades samtliga servrar över på en och samma gång till den virtuella molnplattformen Interoute VDC (Virtual Data Centre).

“Genom Interoute VDC får vi en framtidssäker lösning som ger ökad kapacitet och mindre fördröjning, samtidigt som vi slipper hantera flera leverantörer”, säger Peter Nilsson, Supply Chain Manager på Brenderup Group. “Lösningen gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och den underlättar vår tillväxt på befintliga såväl som på nya geografiska marknader och distributionskanaler. Interoute har sedan tidigare visat att man förstår våra behov och vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet.”

Interoute har under flera år levererat ett MPLS-nät till Brenderup Group vars verksamhet omfattar sex länder i Europa. Nu väljer Brenderup Group att utöka samarbetet med Interoute för att stödja den digitala transformationen av företagets ICT-infrastruktur. Den nya lösningen – som kombinerar Interoute VDC med Interoute Edge SD-WAN, en mjukvarudefinierad WAN-tjänst som minskar kostnader och förbättrar prestandan hos molnapplikationer genom att på ett intelligent sätt hantera nätverkstrafiken – gör att Brenderup Group kan effektivisera sin produktutveckling och enkelt implementera framtida förvärv.

“Brenderup Group har påbörjat en digital resa med oss och vi är stolta över det utökade förtroendet som innebär att vi nu tar ett helhetsansvar över företagets servermiljö”, säger Annika Cedergren, Head of Solutions Consultants Nordic på Interoute. “En stor migrering av det här slaget, där hela servermiljön flyttas samtidigt, kan vara en oöverstiglig tröskel för många företag och därför ser vi detta samarbete som ett kvitto på vår förmåga att stödja företagens digitala transformation.”

Om Interoute VDC

Interoute VDC är en högpresterande molnplattform för företag, som är helt integrerad i Interoutes globala nätverk. Plattformen kan enkelt styras via ett webbgränssnitt eller API. Kunderna kan placera sina data i någon av de 17 VDC-zonerna världen över, vilket ger fullständig kontroll över var data lagras. Interoutes nätverk ger kunderna gratis dataöverföring mellan platserna, vilket gör det flexibelt och kostnadseffektivt att bygga ut på flera platser och marknader runt om i världen.

Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Om Interoute

Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 51 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.se

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.