Följ Interoute is now GTT

Interoutes plattform för molntjänster är snabbare när det gäller throughput, latency och överföringshastighet än AWS, Azure och Rackspace

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 10:12 CEST

En oberoende rapport har jämfört nätverkshastighet för WAN i Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milan, Paris, New York och Silicon Valleys Santa Clara.

Stockholm, 12 april 2016. Interoute, ägare och förvaltare av ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, meddelar i dag att deras molnplattform Interoute Virtual Data Centre (VDC) har fått bäst resultat i ett test för WAN-prestanda (Wide Area Network) i Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Milano, Paris, New York och Santa Clara i Silicon Valley. I testet har Interoutes plattform jämförts med Amazon Web Services, Microsoft Azure and Rackspace.

Nätverksprestanda är en avgörande faktor för användarupplevelsen av molnbaserade program. Lägre latency och högre throughput ger användarna en bättre upplevelse och kan sänka företagens IT-driftskostnader. Interoute VDC är en hyperkonvergerad digital plattform med funktioner för molntjänster inbyggda direkt i Interoutes nätverk. Prestandan är optimerad och latency minimerad tack vare att data skickas över det egna globala nätverket.

Hela rapporten, inklusive dess metodik, hittar du här.

  • Interoute hade den högsta prestandan i alla sex europeiska ändpunkter (London, Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Milano och Paris), vilket är avgörande för kunder med höga krav på nätverket och som vill ha sina servrar kvar i Europa.
  • Interoute hade den högsta prestandan för båda de amerikanska ändpunkterna (New York och Santa Clara).

Jesper Aagaard, Regional Managing Director för Interoute i Norden säger:

– Framgångsrika företag utvecklar strategier för att digitalt omvandla sin verksamhet och ser molnet som nyckeln till denna utveckling. Plattformens prestanda är avgörande för att säkerställa att effektiv, affärskritisk IT-verksamhet kan samexistera med de processer för migration och konsolidering som denna omvandling kräver. Som den här oberoende rapporten visar är Interoutes globala nätverksmoln en snabb digital plattform som kan stödja företags behov av en molninfrastruktur med hög prestanda, lokalt och globalt.

Danny Gee, senior analytiker på Cloud Spectator lägger till:

– Användarna förväntar sig att kunna överföra stora mängder data mellan deras molninfrastruktur och olika platser utanför nätverket. Det är viktigt att de känner till den verkliga prestandan, och därmed kapaciteten, hos deras molnleverantör. Företag med användare i närhet till de städer som vi har testat i denna rapport bör överväga Interoutes breda täckning av datacenter samt starka nätverksprestanda när de väljer molntjänsteleverantörer.

Som en del av sina oberoende forskningstester satte Cloud Spectator upp ändpunkter i åtta städer. För att få ett realistisk mått på hur en typisk företagsanvändare skulle uppleva olika molntjänster, jämförde de nätverksprestandan mellan virtuella servrar som kördes i molnleverantörens datacenter och virtuella ändpunktsservrar i datacentret hos en oberoende leverantör i den aktuella staden. De aspekter av prestanda som testades var throughput, latency och överföringshastighet. Rapporten visade att i alla jämförelser uppnådde Interoutes tjänst bättre prestanda jämfört med andra leverantörer. Datan som analyserades i rapporten samlades mellan 2016-01-14 och 2016-01-23.

- SLUT -

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Om Interoute Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Om Cloud SpectatorCloud Spectator är en molnanalysbyrå med fokus på prestanda i moln-IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Företaget övervakar aktivt flera av de största IaaS-leverantörerna i världen, och jämför VM-prestanda (exempelvis CPU, RAM, disk, interna nätverk, och arbetsbelastning) och prissättning för att få transparens i molnmarknaden. Företaget hjälper molnleverantörer att förstå sin ställning på marknaden och hjälper företagen att fatta välgrundade beslut vid val av molnleverantör och att sänka den totala ägandekostnaden. Företaget grundades i början av 2011 och ligger i Boston, MA. contact@cloudspectator.com.

Presskontakt:

Amir Zaino
+46 (0)76 175 55 34
amir.zaino@friendsagenda.se

Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som majoriteten av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy