Följ Interoute is now GTT

Undersökning: politisk osäkerhet påverkar svenska IT-beslut

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2017 14:12 CET

Stockholm, 6 november 2017. En europeisk undersökning från det globala moln- och nätverksföretag Interoute visar att 70 procent av de tillfrågade IT-beslutsfattarna tror att Storbritanniens utträde från EU innebär möjligheter för företaget. Mest positiva är företag i Frankrike (83 procent) och Belgien (78 procent) medan svenska företag är de mest negativa. Här anser endast 49 procent att Brexit kan gynna dem.

En klar majoritet (95 procent) av företagen i Europa svarar att Brexit har påverkat företagets beslutsfattande. Lika många (96 procent) menar att den generella politiska osäkerheten i världen, till exempel vad gäller USA:s och Rysslands utrikespolitik, har påverkat företagets beslutsfattande.

”Den politiska osäkerheten i Europa påverkar IT-besluten i alla branscher”, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute. ”Vi ser att vissa intar en mer försiktig hållning medan de mer ambitiösa företagen ser läget som en möjlighet där investeringar i rätt teknik kan skapa tillväxt och en bättre upplevelse för både medarbetare och kunder. Digitaliseringen handlar ju i grund och botten om att skapa en organisation som är flexibel nog att kunna bemöta förändringar på marknaden, även geopolitiska sådana.”

Sex av tio svenska företag (59 procent) i undersökningen har pågående digitaliseringsprojekt för att öka sin konkurrenskraft på marknaden. Samtidigt uppger nästan vart fjärde (23 procent) svenskt företag att de är försiktiga när det gäller förändringar i omvärlden just nu och därför har pausat digitaliseringsprojekt tills osäkerheten kring Storbritanniens framtid i EU är över.

Det osäkra politiska klimatet i omvärlden anses vara den största utmaningen för att genomföra digitaliseringsprojekt bland svenska företag (62 procent). På andra plats kommer svårigheten att hitta rätt kompetens (49 procent). Om förmågan att anlita IT-konsulter skulle begränsas tror fyra av tio svenska företag att detta skulle stoppa deras digitaliseringsprojekt. Endast i Frankrike är siffran högre (42 procent) medan genomsnittet i Europa är 29 procent.

Knappt en tredjedel (29 procent) av företagen i Europa har en ”cloud first” strategi med målet att övervinna alla utmaningar och kostnader som flytten till molnet kan medföra. Störst andel finns i Sverige (35 procent). Om en applikation måste flyttas till molnet, då koden inte kan skrivas om, skulle en femtedel (21 procent) av företagen i Europa vänta tills applikationens livscykel är slut innan de börjar titta på molnlösningar. I Sverige är motsvarande siffra 27 procent, högst i Europa.

Ladda ner rapporten The challenges facing European IT decision-makers engaged in digital business transformation

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes online av Coleman Parkes Research i september 2017. Undersökningen omfattade 820 IT-beslutsfattare på företag inom olika branscher i Europa med en omsättning på mellan 200 miljoner och fem miljarder euro. De länder som omfattades var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Italien, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Sverige.

Presskontakt:Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Om Interoute Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 200 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.se

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy