Gå direkt till innehåll
Camfil moderniserar sitt globala IT-nätverk med Interoutes SD-WAN

Pressmeddelande -

Camfil moderniserar sitt globala IT-nätverk med Interoutes SD-WAN

Svenska luftfilterföretaget Camfil har valt Interoute som leverantör av en global digital infrastrukturplattform med SD-WAN för konsolideringen av sina datacenter.

Stockholm, 13 december 2016. Interoute, ägare och förvaltare av en global molntjänstplattform uppbyggd på Interoutes globala datanätverk, har valts som leverantör av en ny nätverkslösning till det globala företaget Camfil.

Camfil, med huvudkontor i Sverige, är världens ledande företag inom luftfilter till ventilations-anläggningar. Med 26 tillverkningsanläggningar, sex forskningsanläggningar och lokala säljkontor världen över har man ett utspritt datanätverk med över 130 siter som man nu ser över.

”Vi har under årens lopp förvärvat många bolag vilket har gett upphov till en ganska heterogen datakommunikation inom koncernen idag. Det finns även en del föråldrad hårdvara som behöver ersättas. Nu tar vi första steget i arbetet att centralisera och modernisera vår IT-miljö”, säger Tomas Bräne, CIO på Camfil.

Camfil har valt Interoute Cloud Connect (ICC), en helhetslösning med kapacitet för SD-WAN och som gör det möjligt att optimera datatrafik mellan de lokala kontoren, huvudkontorets privata moln och Interoutes plattform. Interoutes nätverk, med hög prestanda och låg fördröjning, kan även optimera prestandan hos applikationer i publika moln. ICC hjälper till att prioritera affärskritiska applikationer och data som styrs över Interoutes MPLS-nätverket medan icke-affärskritisk trafik kan automatiskt skickas över det publika internet. Den molnbaserade tekniken medför även andra fördelar, som möjligheten att ta bort dyr eller föråldrad hårdvara i nätverket samt att enkelt skala upp bandbredden vid datatrafiktoppar.

”Det här är en kostnadseffektiv lösning som optimerar trafiken och förbättrar kostnadskontrollen. Samtidigt minimerar vi de risker som ett egenmanagerat nätverk och gammal utrustning innebär, för att istället kunna fokusera på vår kärnverksamhet. En annan fördel är möjligheten att vid behov enkelt koppla på UC-tjänster från Interoute”, säger Tomas Bräne.

Konsolideringen av Camfils datacenter underlättas av Interoutes SD-WAN som gör det möjligt att öka bandbredden väsentligt för att snabbt kunna flytta de stora datavolymerna med hög säkerhet och minimal fördröjning.

”Interoute Cloud Connect är idealisk för ett företag som Camfil, eftersom det blir möjligt att på ett effektivt, skalbart och säkert sätt koppla ihop kontor med Interoutes globala plattform, oavsett antal eller var i världen de finns. Plattformen gör det även enkelt att koppla på nya tjänster allt eftersom verksamheten efterfrågar det, som access till Office 365, Azure och AWS, telefoni via Skype for Business och andra molntjänster”, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute.

…………………………………………………….

Presskontakt:Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se


Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Ämnen

Taggar


Om Interoute
Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentra. www.interoute.com

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77