Gå direkt till innehåll
Interoute lanserar nya molntjänster i São Paulo, Brasilien.
Interoute lanserar nya molntjänster i São Paulo, Brasilien.

Pressmeddelande -

Interoute tar sitt moln till Sydamerika

Den globala moln- och nätverksleverantören expanderar till Sydamerika.

Stockholm, 31 januari 2018 – Den globala moln- och nätverksleverantören Interoute lanserar nya molntjänster i São Paulo, Brasilien. Anslutningspunkten blir Interoutes första i Sydamerika och genom denna kommer företaget i samarbete med lokala partners att leverera en rad anslutningslösningar, samt lösningen Interoute Virtual Data Center.

Expansionen bygger vidare på företagets nordamerikanska närvaro i Los Angeles, Miami, New York och Washington. Genom São Paulo, som rankas som Sydamerikas ledande affärscenter i Global Cities Index, ges Interoutes kunder en ingång till de snabbt växande utvecklingsmarknaderna i regionen.

”Detta ett stort strategiskt steg för vår digitala företagsplattform eftersom det tar vår moln- och SD-WAN-kapacitet till en helt ny kontinent”, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute. ”Vår plattform hjälper företag att optimera prestandan hos molnapplikationer som hostas i datacenter spridda runt om i världen. En regional närvaro är nyckeln till att accelerera prestandan i vårt mjukvarudefinierade nätverk.”

Med anslutningspunkten i São Paulo omfattar Interoutes nätverk 128 storstäder i 31 länder på fem kontinenter.

Läs mer här (pressmeddelande på engelska).

Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

Taggar


Om Interoute
Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 17 datacenter, 17 virtuella datacenter och 51 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare över 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform används av internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.se


Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Relaterade nyheter