Gå direkt till innehåll
Interoute utökar nätnärvaron i USA

Pressmeddelande -

Interoute utökar nätnärvaron i USA

Med ny Point-of-Presence i Miami utökar Interoute täckningen på den amerikanska marknaden och stärker kapaciteten till Sydamerika. Samtidigt gynnar det både svenska och europeiska företag som efterfrågar tjänster av hög kvalitet i Nord- och Sydamerika.

Stockholm, 9 november 2016. Interoute, som äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, meddelar idag att företaget har öppnat en ny strategiskt belägen anslutningspunkt (Point-of-Presence) i Miami. Anslutningspunkten är företagets fjärde i USA och kommer att ge kunderna bättre tillgång till Interoutes tjänster och plattformar i regionen. Den nya etableringen ger anslutning med hög kapacitet, kan förse sydöstra USA med unified communications-tjänster, samtidigt som den utgör en viktig knutpunkt för anslutningar till Sydamerika.

”Miami rankas som den näst mest entreprenöriella staden i USA och det finns en växande tech-scen här. För dessa företag är det avgörande att ha tillgång till nät-, kommunikations- och molntjänster med hög prestanda”, säger Mark Lewis, EVP Communications & Connectivity, på Interoute. ”Staden är dessutom en brygga mellan Nord- och Sydamerika, både geografiskt och kulturellt, vilket gör den till en viktig plats för Interoutes fortsatta expansion i regionen."

Anslutningspunkten gynnar både svenska, europeiska och globala företag som efterfrågar tjänster av hög kvalitet i sydöstra USA eller som önskar attraktiva kommunikationslösningar till Karibien och Sydamerika. Kunder får tillgång till Interoutes stora utbud av kommunikationstjänster, 17 molndatacenter i USA, Asien och Europa, tjänster inom managed hosting och anslutning med hög prestanda och låg fördröjning.

Ämnen

Taggar


Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Presskontakt:Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se


Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77