Gå direkt till innehåll
Ny IDC-rapport: företag missar digitala möjligheter

Pressmeddelande -

Ny IDC-rapport: företag missar digitala möjligheter

Endast 40 procent av alla företag använder Unified Communications för att effektivisera arbetsprocesserna. Det visar en ny rapport från analysbolaget IDC som också visar att en av orsakerna är att det är för komplext. Bristen på digital transformation gör att företagen går miste om både besparingar och smartare arbetsflöden.

Stockholm, 13 oktober 2016. Interoute, ägare och förvaltare av ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, har låtit analysföretaget IDC ta fram en rapport som beskriver utvecklingen inom Unified Communication and Collaboration (UC&C) och hur företag skapar en framgångsrik miljö för dessa lösningar. Rapporten visar att bara fyra av tio västeuropeiska företag idag använder en UC-lösning.

Den pågående digitala transformationen påverkar alla sektorer och kommer att vara en central del av affärsstrategin när ledningen måste säkra företagets framtid. Men de digitala möjligheterna förnyas hela tiden och gör det svårt för många företag att komma i mål med den digitala omställningen. I denna process spelar UC&C-lösningar en viktig roll. Verktyg som integrerar alla kommunikationslösningar för ett företag kan förbättra både kundupplevelsen och produktiviteten.

– Tredjepartsplattformar för sociala och mobila verktyg, precis som analys- och molntjänster, skapar större möjligheter för organisationer att förnya hela kundupplevelsen och samtidigt nå en ökad intern effektivitet genom att konsolidera alla sina kommunikationslösningar, säger Jason Andersson, analytiker på IDC och författare av rapporten.

De företag med störst chans att bli framgångsrika i framtiden är enligt rapporten de som lyckas integrera flexibla och säkra digitala företagslösningar som låter anställda arbeta mer effektivt, samtidigt som kunderna ges möjlighet att kommunicera sömlöst med företaget.

– Den digitala utvecklingen och användandet av sociala medier innebär att kunder idag förväntar sig att kunna komma i kontakt med ett företag omedelbart och utan några hinder. De företag som verkligen lyckas integrera UC&C-lösningar i verksamheten kommer inte bara att vara mer effektiva, utan kommer också att få en bättre och mer direkt kommunikation med sina kunder, säger Jesper Aagaard, Nordenchef på Interoute.

Ladda ner hela rapporten här.

Ämnen

Taggar


Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 17 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Relaterat material