Gå direkt till innehåll
Thule Group väljer Interoute för SD-WAN-tjänster

Pressmeddelande -

Thule Group väljer Interoute för SD-WAN-tjänster

Interoute hjälper Thule Group att minska kostnader, öka bandbredden och stärka säkerhetsefterlevnaden med lösningen Edge SD-WAN

Stockholm, 8 februari 2018 – Det globala moln- och nätverksföretaget Interoute har valts av Thule Group, ett världsledande sport- och friluftsföretag, för att leverera Interoute Edge SD-WAN, en mjukvarudefinierad WAN-lösning. Interoute kommer att ansluta 30 av Thule Groups anläggningar i 14 länder till Enterprise Digital Platform för att stötta företagets tillväxt och digitala resa.

”Vi har sett en ökad efterfrågan på bandbredd och en överanvändning av vårt nätverk sedan vi började använda allt fler moln- och SaaS-baserade applikationer. Vi behövde ett underliggande nätverk som skulle låta oss uppnå mer flexibilitet, skalbarhet och kontroll över vår IT”, säger Anders Olsson, IT-chef på Thule Group. ”Interoute har ett avancerat, förstklassigt nätverk som erbjuder oss en unik plattform. Med Interoute har vi nu en mjukvarudefinierad nätverksplattform som ger oss den flexibilitet vi behöver för att utvidga vår verksamhet och utvecklas utan tekniska begränsningar.”

”Thule Group, som är världsledande inom premiumprodukter som förenklar livet för aktiva människor, behöver en digital plattform som kan stötta företagets snabba tillväxt inom nya produktkategorier”, förklarar Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute. ”Genom att använda Interoute Edge kan Thule Group utnyttja vårt globala moln med låg fördröjning, vilket gör att Thule Group kan dra nytta av hög bandbredd, WAN-optimerad tillgång till deras applikationer i datacentret och i olika moln, samtidigt som allt är säkert sammankopplat till deras platser.”

Interoute Edge erbjuder en lösning som på ett intelligent sätt hanterar både trafikdirigering och WAN-optimerad trafik till andra platser och moln. Interoute Edge SD-WAN optimerar dataflöden till och från applikationer i molnet och förbättrar prestandan för användarna genom att prioritera och optimera viktig datatrafik i nätverket och aktivt dirigera trafiken via den mest effektiva rutten med minst fördröjning. Plattformen kommer att hjälpa Thule Group att sänka kostnader, öka flexibiliteten och stärka efterlevnaden genom de inbyggda säkerhetsfunktionerna hos Interoute Edge.

Läs mer om Interoutes Edge SD-WAN-lösning här.

Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

Taggar


Om Interoute
Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 200 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.se

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt att ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), Active with Kids (t.ex. cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar), RV Products (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar). Thule Group har cirka 2 200 anställda vid åtta produktionsanläggningar och 35 säljkontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,3 miljarder kronor. www.thulegroup.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Relaterade nyheter